Aanvankelijk ben ik opgeleid tot docerend musicus en daarna tot musicoloog. Maar sinds 1999 werk ik als bureauredacteur, en in 2007 ben ik gestart als zelfstandige met mijn eigen redactiebureau/handboekbinderij.

Al tijdens mijn muziekstudie begon ik met correctie- en redactiewerk. Dat betrof in eerste instantie vooral doctoraalscripties, maar het breidde zich snel uit tot jaarverslagen, nieuwsbrieven, brochures, boeken, dissertaties enzovoort. Ook was ik zes jaar (eind)redacteur en samensteller van Prof’Acc Nieuwsbrief, een landelijk blad voor professionele accordeonisten. Momenteel werk ik vooral voor educatieve uitgeverijen.

Na mijn afstuderen heb ik uiteindelijk niet voor de muziek gekozen. Ik heb mijn oude hobby handboekbinden opgepakt en ben aan de Stedelijke Kunstacademie Berchem (Antwerpen) de opleiding Boekkunst gaan volgen. Daar heb ik geleerd dat een goed boek meer is dan een stapel katernen met een kaft eromheen. Voor mij is handboekbinden, net als musiceren, niet alleen een ambacht maar ook een kunstvorm. Het vraagt aandacht, precisie en een steeds uitproberen van nieuwe mogelijkheden. Daarbij ben ik voortdurend op zoek naar de relatie tussen inhoud en vormgeving.