Als tekst- en bureauredacteur corrigeer ik teksten, eventueel met bijbehorende illustraties. Voordat ik aan het werk ga, bespreek ik met de opdrachtgever wat er aan de tekst gedaan moet worden. Bijvoorbeeld:

  • spelling, grammatica, interpunctie
  • consequent woord- en taalgebruik
  • consistentie van de inhoud
  • begrijpelijkheid voor de beoogde doelgroep
  • proevencontrole

Samen met de opdrachtgever wordt bepaald of ik de gewenste correcties alleen zal aangeven, of dat ik de tekst persklaar zal maken. Mijn opdrachtgevers zijn onder andere de educatieve uitgeverijen Malmberg en Zwijsen.